عکس و فیلم تبلیغاتی

این روزهای کارکرد عکس تبلیغاتی عوض شده ، در گذشته عکسهای تبلیغاتی بیشترین کاربرد را برای چاپ در نشریات و نهایتا نمایش بر روی بیلبوردها داشتند. اما امروزه عکسهای تبلیغاتی کاربرد و مجال انتشار بیشتری دارند. سایتهای اینترنتی ، شبکه های اجتماعی ، بولتن های دیچیتال و … فرصت هایی برای انتشار عکس های تبلیغاتی هستند که کارکرد عکسهای تبلیغاتی و همچنین فضای عکسبرداری و انتشار را عوض کرده اند و امروزه نیاز به عکاسی تبلیغاتی بیش از گذشته مشخص شده است. 

Scroll to Top